Wall Hung Pans

MDS03
4All 540mm wall hung pan
(Coming Soon)
MDS04
4All COMPACT 480mm wall hung pan
(Coming Soon)
FOS05
Forty3 570mm wall hung pan
(Coming Soon)
FOS06
Forty3 COMPACT 430mm wall hung pan
(Coming Soon)
GNS02
Genesis 550mm wall hung pan
(Coming Soon)
GNS03
Genesis COMPACT 500mm wall hung pan
(Coming Soon)
GRS03
Grace 520mm wall hung pan
(Coming Soon)
MES02
Mode 540mm wall hung pan
(Coming Soon)